NameGenderBreedSireBreederOwner
W. Dividiva Mare Swedish Warmblood W. Brisk Briganthe Wayton Sporthorses Wayton Sporthorses
W. Diamond Dictator Stallion Swedish Warmblood W. Odysseus Wayton Sporthorses Dalby Equestrian
W. December Mare Swedish Warmblood Utsiktens Bakåtsträvare Wayton Sporthorses Wayton Sporthorses
W. Cappricio Stallion Swedish Warmblood W. Capricorn Wayton Sporthorses noma @ USA Stables

Dressage

2:a MSV A :: noma/SISFP 28/6-16

1:a MSV B :: noma/SISFP 14/1-16
1:a MSV B :: noma/SISFP 14/1-16
1:a MSV B :: Vargafrost/SISFP 19/3-16
1:a MSV B :: Vargafrost/SISFP 19/3-16
1:a MSV B :: Vargafrost/SISFP 19/3-16
1:a MSV B :: noma/SISFP 19/3-16
2:a MSV B :: noma/SISFP 14/1-16
2:a MSV B :: Vargafrost/SISFP 19/3-16
3:a MSV B :: noma/SISFP 14/1-16
4:a MSV B :: noma/SISFP 14/1-16
5:a MSV B :: noma/SISFP 19/3-16

1:a MSV C :: noma/SISFP 7/11-15
1:a MSV C :: noma/SISFP 16/12-15
1:a MSV C :: noma/SISFP 1/1-16
2:a MSV C :: noma/SISFP 16/11-15
2:a MSV C :: noma/SISFP 14/1-16
2:a MSV C :: noma/SISFP 14/1-16
4:a MSV C :: noma/SISFP 14/10-15
4:a MSV C :: noma/SISFP 16/11-15
5:a MSV C :: Vargafrost/SISFP 1/7-15

1:a LA :: Alva/SISFP 21/9-14

1:a LA :: Vargafrost/SISFP 30/9-14
1:a LA :: Vargafrost/SISFP 30/9-14
2:a LA :: Alva/SISFP 21/9-14
2:a LA :: Alva/SISP 24/9-14
2:a LA :: noma/SISFP 3/3-15
3:a LA :: Alva/SISFP 21/9-14
3:a LA :: Alva/SISP 24/9-14
4:a LA :: Alva/SISFP 21/9-14

4:a LA :: Vargafrost/SISFP 30/9-14
5:a LA :: Alva/SISFP 21/9-14

5:a LA :: noma/SISFP 4/10-14
5:a LA :: noma/SISFP 3/3-15

1:a LB :: Vargafrost/SISFP 12/6-14
1:a LB :: Zofia/SISFP 5/9-14
1:a LB :: Zofia/SISFP 5/9-14
1:a LB :: Zofia/SISFP 5/9-14
2:a LB :: Vargafrost/SISFP 12/6-14
2:a LB :: Zofia/SISFP 5/9-14
2:a LB :: Zofia/SISFP 5/9-14
5:a LB :: Color/SISFP 2/7-14
5:a LB :: Vargafrost/SISFP 5/7-14
5:a LB :: Vargafrost/SISFP 5/7-14
5:a LB :: Vargafrost/SISFP 5/7-14
5:a LB :: Zofia/SISFP 5/9-14
5:a LB :: Zofia/SISFP 5/9-14

1:a LC :: noma/SISFP 29/1-14
1:a LC :: Color/SISFP 1/5-14
1:a LC :: Color/SISFP 1/5-14
2:a LC :: Mysaan/SISFP 7/5-4
3:a LC :: Color/SISFP 1/5-14
3:a LC :: Color/SISFP 6/5-14
3:a LC :: Color/SISFP 6/5-14
4:a LC :: Ekehof/SISFP 1/2-14
4:a LC :: Vargafrost/SISFP 14/4-14
5:a LC :: Trollungen/SISFP 15/2-14
5:a LC :: Mysaan/SISFP 7/5-4


Halter

1:a unghäst, sto :: Waymiiestuteri/SISFP 17/10-13 - Bästa ungsto
"Med sitt härliga temperament och vackra färg blev hon vinnaren"
1:a Ston +3år :: zäta/SISFP 11/4-16 + BIR, BIG, Norrby Halter Champion
2:a Ras, kön :: Trollungen/SISFP 9/5-14
4:a Färg :: Vargafrost/SISFP 19/11-13


TT Liberty Senior Horse 7yo+ :: ASC 6/12-14 (3p)